Moje Fakture - Baza znanja

Dokumentacija, tutorijali i odgovori na najčešće postavljana pitanja vezanih za izdavanje faktura, upravljanje kupcima, izveštavanje i druge funkcije servisa Moje Fakture.

Izmena računa

Ukoliko želite da izmenite postojeći račun, potrebno je da pritisnete odgovarajuće istoimeno dugme koje se nalazi pored broja računa.

Kada je u pitanju izmena računa, moguće je menjati: datum prometa, broj stavki, naziv usluge ili proizvoda, opis, količinu, cenu po jedinici, napomenu i rok za plaćanje.

Bitno je napomenuti da broj računa i datum izdavanja nije moguće menjati. Postavlja se pitanje zašto. Ukratko, zakon nalaže da se računi moraju numerisati hronološki po datumu izdavanja. Ukoliko bi izmena računa ili datuma izdavanja bila moguća, došlo bi se u situacijau u kojoj računi ne bi bili hronološki poređani te samim tim ne bi bili ispravno numerisani. Zbog toga, izmena datuma izdavanja i broja računa nije moguća.Dalje, kada je u pitanju promena drugih bitnih elemenata kao što su datum prometa ili cene stavki na računu postavlja se sledeće pitanje: Šta ako menjam datum prometa i pomerim prometovanje računa u PDV obračunski period koji je prošao? Na primer, promenili ste datum prometa sa 01.09.2017. na 01.04.2017.

Ovo pitanje je bitno za firme koje su u sistemu PDV-a, a odgovori je sledeći: Izmena računa na ovakav način je moguća i tom prilikom aplikacija će Vas zamoliti da autorizujete izmenu. Autorizacija izmene je obavezna jer implicira da je došlo do promene u PDV obračunu i da je potrebno podnošenje adekvatne izmene PDV prijave.

Pritiskom na dugme sačuvaj, sve izmene na računu će biti zabeležene.

Izmena računa

Tražite program za fakturisanje i vodjenje firme?
kontakt

Potrebna Vam je dodatna pomoć?

Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć otvorite tiket, pišite nam na help(at)mojefakture(.)com ili nas pozovite 011 407 95 75