Moje Fakture - Baza znanja

Dokumentacija, tutorijali i odgovori na najčešće postavljana pitanja vezanih za izdavanje faktura, upravljanje kupcima, izveštavanje i druge funkcije servisa Moje Fakture.

Brisanje računa


Često se dešava da korisnici našeg servisa imaju potrebu da fizički obrišu račun iz sistema, bilo standardni, avansni ili konačni. Pre nego što se upustimo dalje u ovu temu, bitno je da razumemo nekoliko stvari.

Zakon nalaže da se računi moraju izdavati hronološki tj. da brojevi računa moraju biti hronološki poređani po datumu izdavanja računa. Problematika koja se nameće kada je u pitanju brisanje računa je ta da ako se obriše račun iz prošlosti nakon kojeg ima izdavanih računa, pojaviće se rupa u brojevima računa. Na primer, umesto 1, 2, 3, 4, 5/2017, nakon što obrišete račun 3/2017 - brojevi računa će biti 1, 2, 4, 5/2017 i to nije dobro.

Na prvu loptu, nameće se rešenje da se nakon brisanja računa automatski izmene brojevi svih narednih računa. U našem primeru odozgo, u ovom slučaju rezultat nakon brisanja bi bio 1, 2, 3, 4/2017. Ali ovo takođe nije ispravno rešenje zato što postoji mogućnost da su brojevi računa pre brisanja (4 i 5/2017) već proknjiženi i poslati kupcima. Zbog toga ni ovaj pristup nije ispravan.

Rešenje koje se nameće kao ispravno je da brisanje računa treba biti ograničeno samo na poslednji izdat račun. U smislu, ako imate račune 1, 2, 3, 4 i 5/2017 moguće je obrisati samo račun broj 5/2017 jer njegovim brisanjem se neće narušiti konsistentnost podataka i brojeva računa. U ovom primeru, nakon što obrišete račun broj 5, najkasniji račun postaje račun broj 4 i njega je sada moguće obrisati.

U konkretnom primeru, koliko želite da obrišete račun broj 3/2017, morali bi prvo da obrišete račune 5/2017 pa nakon toga 4/2017. Na ovaj način je moguće i brisanje računa i očuvanje konzistentnosti podataka. Iz tog razloga smo se odlučili da funkcija brisanja računa radi na ovaj način.

Kako bi ste obrisali poslednji račun, na kartici klijenta pronađite željeni račun. Na kraju reda, u koloni "Akcije" pritisnite dugme "Obriši račun".Pojaviće vam se prozor sa upozorenjem "Da li ste sigurni da želite da obrišete ovaj račun?". Ukoliko ste sigurni, potvrdite ovu akciju i račun će biti obrisan. Bitno je napomenutni da će se dugme "Obriši račun" nalaziti samo u redu poslednjeg izdatog računa.Ukoliko imate uključena PDV upozorenja i želite da obrišete račun iz poreskog perioda za koji je prošao rok za prijavu PDV-a, pojaviće vam se dodatno upozorenje. Ukoliko ste sigruni da želite da obrišete račun, kliknite na dugme "Obriši".Za kraj, bitno je napomenuti da ukoliko obrišete Konačni račun, svi avansni računi koji su u njemu sadržani, biće vraćeni u tab "Avansni računi".

Brisanje računa

Tražite program za fakturisanje i vodjenje firme?
kontakt

Potrebna Vam je dodatna pomoć?

Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć otvorite tiket, pišite nam na help(at)mojefakture(.)com ili nas pozovite 011 407 95 75