Moje Fakture - Baza znanja

Dokumentacija, tutorijali i odgovori na najčešće postavljana pitanja vezanih za izdavanje faktura, upravljanje kupcima, izveštavanje i druge funkcije servisa Moje Fakture.

Generalni pregled aplikacije

računi, aplikacija, fakture

login, username

početna, sadržaj, novi predračun

početna, prihodi, izveštaji

Konfiguracija servisa

konfiguracija, opcije za naplatu, PDV podešavanja, logo

konfiguracija, izdavaoc računa

konfiguracija, opcije za naplatu, bankovni račun, Paypal

konfiguracija, opcije za naplatu, PDV, poreska stopa

konfiguracija, izgled računa, logo

Izdavanje predračuna

kupac, stavke, valuta, rok za plaćanje

fakture, profakture, izveštaji, profil klijenta

računi, predračuni, izmena, brisanje, profil klijenta

proizvodi, usluge, stavke na računu

ino klijenti, fizičko lice, račun, predračun, valuta

račun, predračun, paušalac, PDV

Računi

računi, predračuni, kreiranje

račun, izdavanje računa, PDV

računi, grafikoni

evidencija uplata, predračuni, računi

brisanje uplata, račun

fakture

računi, izmena

računi, brisanje

računi, storniranje

računi, podešavanja, opcije, brisanje svih računa

fakture

otpremnica

Avansni i konačni računi

avansni račun

avansni račun, izmena

konačni račun, avansni račun

konačni račun, izmena

konačni račun, PDF

Izvodi

Izvod iz banke, preuzimanje izvoda, izvodi

Import izvoda, izvodi, uvoz izvoda

Pregled izvoda, Upravljanje izvodima

fakture

Obrada Izvoda, automatsko i manuelno povezivanje uplata i dokumenata, obrada uplata, obrada isplata

otvorene uplate, brza obrada izvoda

Klijenti

klijenti, baza klijenata

klijenti, baza klijenata, pravna lica, fizička lica, profil

klijenti, baza klijenata, evidencija, kartica klijenta

fakture

klijenti, baza klijenata, kartica klijenta, profil

Inventar

inventar, firma, amortizacija, cena

inventar, firma, amortizacija, cena

inventar, firma, amortizacija, cena, stavka

inventar, izmena, dupliranje, brisanje

inventar, evidentiranje, QR, nalepnica

fakture

inventar, izvoz

Budžetiranje

budžetiranje

budžet, početna

budžet, kategorije

fakture

budžet, projekcije

Izveštaji

izveštaji, otvorene ponude, računi, predračuni, prihod, stanje

fakture

otvorene ponude, predračuni, izveštaji, stanje

izveštaji, neplaćeni računi, stanje

Mesečni izveštaj o potrošnji po budžetskim kategorijama

izveštaji, godišnji, računi, stanje

izveštaji, mesečni, računi, PDV obračun, KIR, stanje

izveštaji, dnevni izveštaj, računi, predračuni, prihod, stanje

kontakt

Potrebna Vam je dodatna pomoć?

Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć otvorite tiket, pišite nam na help(at)mojefakture(.)com ili nas pozovite 011 407 95 75